İnsan Kaynakları

Çevre Politikamız

Çevre politikamız esas olarak çevreye ve insana saygı. Doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve
yaşanabilir bırakmak, çevrenin korunmasını, iyileştirilmesini; yasal zorunlulukların, müşteri taleplerinin
ötesinde faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görüyoruz.

İnsanı merkeze alan bir anlayışla büyüyor, bu anlayış çerçevesinde şekillendirdiğimiz yol haritamızla
ülkemize değer katmak için çalışıyor ve üretiyoruz.