Vizyonumuz

Güçsan Yapı olarak dünyada gelişen yeni teknolojiler ile çevre ve şehircilik anlayışlarını yakından takip ederek, kaliteli projeler üreten, birikimlerinden yola çıkarak yerel şartlara uygun, güven veren ve insanların günümüz beklentilerini değerlendirerek gelecekte de en kaliteli projelerle hizmetinizde olmayı vizyon edinmiştir...

Misyonumuz

Güçsan Yapı olarak misyonumuz; bulunduğu alana ve yaşama değer katan yüksek kalitedeki projeleri, doğal dokuyu koruyarak hayata geçirmektir.
 
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak mükemmele ulaşmaktır.
Politikamızın dayandığı Temel İlkeler:
  • Mükemmeli amaçlamak
  • Değer katmak için verimli bir şekilde çalışmak
  • Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek
  • Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak
  • Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak
  • Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek
  • Taşeronlarımızla her fırsatta, sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içinde işbirliği yapmak
Kalite Hedeflerimiz, Müşteri şikâyetlerini gidermek, yeniden çalışma ve onarım işlerini en aza indirmek, verimliliği artırarak maliyet azaltımını sağlamak ve bunu müşterilerimize yansıtmaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız
 
Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.
Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.
Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.
 
Çevre Politikamız

Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak, çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmektir.